Na ten temat zorganizowana została wystawa. Naszym zadaniem jest propagowanie wiedzy historycznej o regionie wśród uczniów i młodzieży kaszubskiej. W załączniku krótka informacja oraz zdjęcia z obozu.

 

Fundacja Kaszubskie Kamienie zorganizowała oboz wolontariacki dla 16 wolontariuszy (od 18 do 25 lat) w okresie wakacji tj. lipiec/sierpień. W ramach obozu zostały zebrane informację i opracowanie Raportu o stanie zabytków nieruchomych pomników i grobowców oraz kamiennych ogrodzeń usytuowanych na cmentarzach powiatu kartuskiego poprzez wypełnienie Karty ewidencyjnej zabytku niewpisanego do rejestru. Wspólnie z samorządem, władzami kościelnymi, Radami Sołeckimi, szkołami stworzyliśmy spis zabytków (XIX i I poł. XX wieku) kwalifikujących się do restauracji i konserwacji, zorganizowaliśmy wystawę fotograficzną pt. Historia kamieniem pisana. Kolejnym elementem projektu jest pokazanie wystawy w szkołach ponadgimnazialnych powiatu kartuskiego. Podczas projektu wolontariackiego „Historia kamieniem pisana” młodzież odnalazła pomniki oraz obeliski upamiętniające bohaterską postawę Kaszubów w obliczu wroga i wojen.

 

Bardzo ważnym elementem całego przedsięwzięcia była część edukacyjno-poznawcza, podczas której wolontariusze mieli sposobność zdobycia nowej wiedzy, doświadczeń i poznania problemów życia społeczności lokalnej. Zorganizowanie obozu wolontariackiego dla młodzieży w wieku 18-25 lat to pomysł na aktywizację społeczną i edukacyjną młodzieży, zakładają realizację takich założeń jak:

 

• Zwiększenie wiedzy na temat historii i opieki nad zabytkami

 

• rozwój postaw społecznych i obywatelskich

 

• poznanie własnego dziedzictwa materialnego

 

• rozwijanie świadomości i aktywności w ochronie dziedzictwa kulturowego.

 

• rozwój postaw twórczych i potencjału młodzieży

 

• integrację ważnych grup społecznych i instytucji działających na rzecz ochrony zabytków

 

W ramach obozu młodzież nabyła podstawową wiedzę o wolontariacie, ochronie zabytków z uwzględnieniem wypełniania karty ewidencyjnej zabytku niewpisanego do rejestru zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Wykład w terenie pt. "Kamień w zabytkach"

Współpraca z NID

"Historia Kamieniem pisana"

 

Fundacja Kaszubskie Kamienie zorganizowała akcję wolontariacką, której celem było odnalezienie i opisanie zapomnianych cmentarzy powiatu kartuskiego.

WSPÓŁPRACA Z NID

Dane do przelewu

 

PL 03 1440 1013 0000 0000 0082 7215

 

MURKAM LEON CZERWIŃSKI

UL.RZEMIEŚLNICZA 87 83-304 KAWLE DOLNE

 

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA

 

BPKOPLPW

 

PUNKT SPRZEDAŻY NAGROBKÓW

 

       Gdańsk, ul. Łostowicka 27c
       tel. +48 696 475 140

 

MURKAM

Leon Czerwiński

   
      ul. Rzemieślnicza 87,Kawle Dolne           83-304 Przodkowo
woj. pomorskie

Skontaktuj się z nami!

 

     tel./fax +48 586 851 332

 

dział sprzedaży: tel. +48 600 256 756

 

       murkam@murkam.com.pl